Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Voetbalmedia B.V (hierna genaamd Voetbalmedia), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de KVK onder nr. 34319851. Voetbalmedia is een dochteronderneming van KNVB.NL B.V.

Bij bezoek aan deze website kan Voetbalmedia gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Voetbalmedia uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Voetbalmedia verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliƫnten en bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiƫnte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de KNVB.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Voetbalmedia aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Vragen / opt-out
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Voetbalmedia uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Voetbalmedia of een brief of e-mail sturen naar Voetbalmedia, t.a.v. Opt-Out, Wilgenweg 4, 1031 HV Amsterdam, opt-out@voetbalmediabv.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
De KNVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.